Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) пуска нов продукт за бизнеса, с който ще предоставя възможност за удостоверяване на документи в дигитален формат. По-конкретно това са документи свързани с авторски права, търговски тайни, договори, лицензии и въобще всякакви документи касаещи интелектуални активи, за които не се издава свидетелство.

Целта е на притежателите на различни обекти на интелектуална собственост да се предостави възможност да получат заверка на свои документи. Така, ще може да се удостовери тяхната автентичност към определена дата. Впоследствие могат да се използват като доказателство пред компетентен орган.

Технологията се основава на публично идентифициране с ключ, който се удостоверява от доверени лица (Public Key Infrastructure). Така, WIPO ще играе ролята на печат за удостоверяване на дата като за всеки документ се издава токън, който впоследствие се съхранява на сървърите на организацията.

Подобни документи са особено необходими, когато трябва да се докаже съществуване на авторски право, търговска тайна или друг интелектуален актив, който по закон не подлежи на регистрация. Марките, патентите и дизайните следва да бъдат регистрирани и за тях се издава защитен документ, който е лесно приложим при нужда от защита. За авторските права и търговските тайни обаче такъв защитен документ в повечето случаи не се издава. За да докаже правото си, притежателят им следва да представи конкретни доказателства. Именно автентичността и датата на подобни доказателства често биват оспорвани.

Категориите обекти на интелектуална собственост, за които ще може да се използва услугата са доста обширни и включват:
  • Търговски тайни (неразкрито ноу-хау)
  • Творчески произведения ( аудио, визуални или литературни)
  • Творчески дизайн (лого, модели, оформление, архитектурни проекти)
  • Индустриален дизайн
  • Компютърен код
  • Проучвания (лабораторни бележки и анализи)
  • Данни (алгоритъм за обучаване на изкуствен интелект, генетично проследяване)
  • Електронно подписани документи (договори, писма, сертификати)

Таксата в момента е 20 CHF за един токън ( един файл). Има вариант за закупуване и на пакети за повече файлове.

Приложимостта може да е доста широка. Зависи обаче от готовността на националните съдилища, както и други компетентни органи като патентни ведомства, митници и др. да приемат като валидни подобно заверени доказателства.

Следва да се обърне внимание, че с токъните не са сертификати за защита. Те не верифицират наличието на валидно право върху интелектуална собственост. Те удостоверяват единствено съществуването на съответния файл към датата, на която токънът е издаден. На практика, това е нещо като нотариална заверка на електронен файл.

Новата услуга от WIPO идва в момент, в който усилено се обсъжда приложимостта на блокчейн технологиите за запис и верифициране на документи, обект на право върху интелектуална собственост. Макар сходна, технологията, която WIPO използва не е базирана на блокчейн. Оставена е обаче възможност услугата да се разшири и подобна функционалност да бъде добавена.

Подробно разяснение за стъпките, които се следват, за да се удостовери документ свързан с интелектуален актив, може да откриете на страницата на проекта.

*Изображение на WIPO

Етикети: Авторски праваДоказателстваИнтелектуална собственостТърговска тайна