Индивидуални стратегии за
управление на интелектуалната
собственост и разрешаването
на спорове.

Елегантното решение!

TULIP е бутикова консултантска агенция за интелектуална собственост. Помагаме на клиентите да защитят по най-ефективен начин техните значими конкурентни предимства. За някои, това може да е регистрация на търговска марка, дизайн или патент. За други, може да е изготвяне на договори и предприемане на мерки за защита на търговска тайна. За трети, това е договаряне и подписване на споразумение с конкурент на пазара. Независимо от случая, влагаме целия си опит, познания и енергия да осигурим сигурност на клиентите си да развиват спокойно продуктите си, както и да получат повече стойност от своята инвестиция.

Подходът ни отразява наблюдението, че клиентите имат нужда от бързо и изгодно, но в същото време и цялостно решение на въпросите свързани с интелектуална собственост. Ето защо, работим бързо, но отделяме и достатъчно време да разберем интересите на клиента, за да можем да предложим стратегия, която по най-добър начин ги отразява.

Услуги

Регистрация

Подготвяме регистрацията на различни форми интелектуална собственост – търговски марки, дизайни, патенти, географски означения, авторски права и търговски тайни. Представляваме пред български, европейски и международни служби и организации. Партнираме си с колеги в различни държави, за да предоставим на клиентите най-добра възможност за международно развитие на бизнеса им.

Защита

Помагаме на клиентите да предотвратят неразрешено използване на интелектуалната им собственост и да защитя правата си срещу имитатори и нарушители на пазара в България. За въпроси с трансграничен характер, работим с доверени партньори в различни държави от Европейския съюз и останалата част на света.

Оценки

Интелектуалната собственост често представлява най-голямата група активи на една компания. Разкриването на стойността й е ключов елемент при всяка бизнес сделка. Предлагаме проверка и анализ на нематериални активи, както и оценка на търговски марки, дизайни, патенти, авторски права, ноу-хау, бази данни, списъци с клиенти, системи за обучение и други нематериални активи на компанията.

Разрешаване на спорове

Клиентите ни разчитат на нас да им помогнем да се справят и с всякакви казуси свързани с интелектуална собственост, които им пречат на бизнеса. Разчитаме на дългогодишния си опит в преговорите и извънсъдебините споразумения, медиация и алтенативно разрешаване на спорове, за да предложим работещи техники за успешно приключване на преговори и търговски спорове.

Клиенти

Клиентите ни са талантливи, работливи и влагат силна емоция в това, което създават и споделят със света. За нас е удоволствие да работим с тях, ценим тяхната оригиналност и благодарим за вдъхновението.

А какво могат те да споделят за нас:

За нас

С опит и ентусиазъм се стремим да улесняваме и да даваме стойност на нашите клиенти със средствата на интелектуалната собственост и алтернативното разрешаване на спорове. Вярваме, че има елегантно решение на всяка ситуация и уверено работим с клиентите за успех и растеж, независимо от предизвикателствата, с които се сблъскваме заедно.

Милена Кичашка

Български и европейски представител по интелектуална собственост | Оценител на интелектуална собственост | Медиатор

Милена има над десет години опит в сферата на интелектуалната собственост. Специализира в областта на регистрацията, оценката и защитата на права, както и на разрешаването на спорове. Има богат опит с процедури по опозиция и заличаване пред Българското патентно ведомство и Службата на ЕС за интелектуална собственост, работила е за Правен отдел и Отдел по споровете на Службата. Милена е била е от всяка страна на споровете свързани с интелектуална собственост – представлявала е страни, изготвяла е решения и е защитавала решения в Съда на ЕС. Този опит й помага да вижда скрития потенциал и ползи, който споровете крият и които страните често пропускат. Ето защо, влага  много енергия в развитието на алтернативното решаване на спорове, извънсъдебните споразумения и медиацията.

Новини и вдъхновение от практиката

Искате да работим заедно?

Свържете се с нас!

Контакти

[email protected] | 0885545698

Адрес за кореспонденция: ул. Оборище 24, П.К. 4, 1504 София, България

Благодарност:

Ценим творчеството във всичките му форми, ето защо искахме да използваме пространството на сайта като галерия, в която да показваме оригинални творби. Начало даваме с прекрасната художничка – Калина Тонева, с нейните картини от емблематични места в София, които се отличават със своята знакова архитектура, култура и дух. Благодарим й, че сподели с нас изкуството си и че ни помогна да направим сайта по-личен и специален.