Политика за личните данни

(Последна редакция от 13.12.2019)

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

С настоящата политика за поверителност се обяснява начинът, по който се събира и обработва лична информация, за каква цел, както и Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни.

ТЮЛИП АЙ ПИ ЕООД, ЕИК: 205845139, представлявано от своя управител Милена Кичашка (по-долу „администратор на данни“), гарантира защита на Вашите лични данни и използването им единствено за целите посочени по-долу.

Лични данни означава всяка информация във връзка с лични обстоятелства като име, адрес, електронна поща, телефон, дата на раждане, години, пол, ЕГН, видео или аудио записи, или снимки.

Електронни данни означава информация за IP адрес, вид на браузър, идентификатор за бисквитки, както и следене поведението на потребителя когато посещава уебсайта ни.

КАК СЪБИРАМЕ ДАННИ?

Ние събираме лични данни, когато се свържете с нас по електронна поща или по телефон, за целите на изпълнение на нашите правни и други договорно уредени услуги в хода на нашите бизнес отношения с клиенти.

Ние събираме и обработваме лични данни също във връзка с управлението на нашия бизнес, т.е. поддържане на бази данни на клиенти и партньори, както и за поддържане на връзката с настоящи, бивши или бъдещи клиенти или партньори.

Ние обработваме електронни данни с помощта на бисквитки, когато посещавате нашия уебсайт. Информацията, която събираме, е вида на устройството, което използвате, името на домейна на доставчика на интернет услуги и типа на браузъра. Използваме технология, за да разгледаме кои страници на уебсайта виждат посетителите ни. Ние използваме тази информация, за да разберем поведението на потребителите на нашия уебсайт.

Ние не поемаме отговорност за безопасността на информацията, която решите да ни изпратите по имейл или интернет. Тя може да бъде събрана в транзит от други.

Ние предприемаме строги технически и организационни мерки за защита на Вашата информация от достъп от неоторизирани лица и срещу незаконна обработка, случайна загуба, унищожаване и повреда както онлайн, така и офлайн. Мерките включват обучение на съответните служители, за да се гарантира, че са запознати с нашите задължения за поверителност при работа с лични данни; административен и технически контрол за ограничаване на достъпа до лични данни само когато това е необходимо за целите, посочени по-горе; криптиране и антивирусен софтуер; физическа сигурност, осигурена от карта за сигурност на персонала за достъп до файловете.

Въпреки че предприемаме всички необходими мерки, за да гарантираме сигурността на Вашите данни, ние не можем да контролираме всички аспекти на прехвърлянето по електронна поща или други средства и следователно не можем да гарантираме пълна сигурност.

ЗА КАКВО НИ Е НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ?

Ние събираме лични данни, за да изпълним професионалните си задължения. Нуждаем се от лични данни, които да представляват интереса на нашия клиент по отношение на въпросите, свързани с интелектуалната собственост, или когато искат да използват нашите услуги за посредничество.

Ние събираме лична и електронна информация, за да разберем нуждите на клиента, така че да можем да предоставим по-добро обслужване и по-специално:

  • Да представим полезно съдържание;
  • Подобряване на работата и дизайна на уебсайта;
  • Да предоставяме специализирани съвети;
  • За предствителство по въпроси свързани с интелектуална собственост;
  • За реклама на нашите услуги;
  • Да правим статистика за представянето ни.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват от Вашия браузър на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате нашия уебсайт. Те се използват, за да Ви осигурят добро преживяване, когато разглеждате, и ни позволяват да подобрим нашия уебсайт и неговото съдържание. Можете да намерите повече информация за бисквитките, като посетите следния уебсайт: www.allaboutcookies.org.

Проследяващите бисквитки се използват за статистически цели, включително, наред с други, използването на софтуер на Google Analytics.

Възможността за активиране, деактивиране и / или изтриване на бисквитки може да бъде завършена на ниво браузър. Тези настройки обикновено се намират в менюто „опции“ или „предпочитания“ на Вашия интернет браузър. Можете да използвате опцията „Помощ“ във вашия интернет браузър за повече подробности.

Ние използваме бисквитки и технологии за проследяване на нашия уебсайт, за да можем да анализираме използването на нашите онлайн услуги; подобряване на преживяването на потребителите на нашия уебсайт и услуги; и за активиране функции на онлайн услуги като споделяне на съдържание чрез социални мрежи и други канали.

ПРЕХВЪРЛЯМЕ ЛИ ВАШИТЕ ДАННИ?

Няма да разкриваме, споделяме или продаваме Вашите данни, освен ако не сме задължени да ги споделяме с трети страни, които предоставят услуги от наше име и ако прехвърлянето не нарушава професионалното ни задължение за поверителност. Във всеки случай ние прехвърляме Вашите данни само до степен, която е необходима за съответната цел, изисквана от приложимото законодателство, ако има законен интерес или след Вашето съгласие.

Може да се наложи да споделяме лични данни, когато това се изисква от органи като правителството, регулаторните органи, одитори или полицията.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Ние съхраняваме личните данни в съответствие с нашите регулаторни задължения и добри практики. Времето зависи от естеството на информацията и целта, за която ни е нужна. Във всеки случай данните, които събираме, няма да се съхраняват по-дълго, отколкото е необходимо.

Личните данни, които използваме за маркетингови цели, се съхраняват за период до 3 години, считано от последния контакт със съответното лице.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Имате право да поискате администраторът на данни да предостави копие на Вашите лични данни.

Имате право да изискате от администратора на данни да коригира всяка информация, която смятате за неточна или непълна.

Имате право да поискате администраторът на данни да изтрие Вашите лични данни при определени условия.

Имате право да изискате администраторът на данни да ограничи обработката на Вашите лични данни при определени условия.

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни от администратора на данни при определени условия.

Имате право да поискате администраторът на данни да прехвърли Вашите данн на друга организация или директно на Вас при определени условия.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Можем да актуализираме тази политика за поверителност, за да отразим правни или технически промени или всякакви промени в нашия бизнес. Ще положим разумни усилия да Ви информираме за такива актуализации.

Датата на най-новата актуализация е включена в заглавието на тази политика за поверителност.

Ако имате въпроси относно нашата политика за поверителност или искате да направите запитване или заявка, можете да се свържете с нас на:

Тел. +359 885545698

E-mail: [email protected]

Адрес: ул. Мизия 23, етаж 2, 1124 София, България